Odkazy

Studium

2015–2021 Malba 3, AVU (Michael Rittstein, Josef Bolf, Jakub Hošek)
2020 Malba 2, AVU (Vladimír Skrepl)
2019 Utrecht School of the Arts, Utrecht
2018 stáž na UMPRUM, Intermediální konfrontace (J. David)

Popis diplomové práce

A byla tam papírová zem, a já jsem se dostal až k vám sem

Ve své diplomové práci čerpá Barbora Šemberová z knihy České lidové pohádky. Zvířecí a Kouzelné editora Jaroslava Otčenáška. Navazuje tak na své předešlé práce, tematicky spojené s lidovými tradicemi, zvyky a rituály, konkrétně rituály okolo svatby. Tyto činnosti si někteří spojují se svými životními cíli a představou šťastného života. Pokud člověk splní určité úkony, bude se mu dobře dařit až do smrti. Když se žena před svatbou ubrání zlým silám a strašidlům, se svým manželem bude žít spokojeně, dokud je smrt nerozdělí. Šemberová využívá symboly strašidel a prvků z rituálů, a zobrazuje tak pomyslné cesty života. Pohádkami přímo navazuje na lidské životní příběhy. Ty vymýšleli a vyprávěli lidé po celém světě, přičemž vypravěči i posluchači si byli vědomi toho, že jsou smyšlené.

Barbora Šemberová pracuje s vědomím, že pohádky odrážejí povahu lidí (byť nevíme, z jaké doby a země), a vybírá si z příběhů konkrétní okamžiky. Jde o momenty, skrze něž se většinou docílí dobra a šťastného konce pro kladného hrdinu. Často velice kruté prostředky k dosažení dobra jsou v příbězích zmíněny lehce a samozřejmě. Na to, jak jsou tyto okamžiky vyprávěny, se autorka soustředí a příběhy převypráví.

Výsledkem je soubor velkoformátových kreseb, menších olejomaleb a dřevěných objektů, které se mírně odlišnými způsoby snaží zobrazit výše zmíněné principy. Šemberová klade důraz na barvy, i skrze ně vypráví část příběhu. V kresbách na sebe vrství konkrétní obrazy a abstraktní barevné plochy nanesené suchými a olejovými pastely. Dřevěné nekonkrétní objekty pro ni suplují prostředí, přírodu i bytosti. Motivy vrší na sebe, v jedné práci je zobrazen vždy jeden příběh. V celku se příběhy i jednotlivé motivy opakují, znovu a znovu se vyprávějí. Barbora Šemberová divákovi nenechává jasná vodítka, jak obrazy, kresby a objekty číst. Existují jen další verze příběhu.