Studium

2020–2023 Architektura, AVU
2014–2021 FA, ČVUT
2018–2019 stáž, TU Delft, Faculteit Bouwkunde
2022 stáž, UMPRUM, Ateliér tvorby písma a typografie

Popis diplomové práce

Promised Pankrác

#udržitelnost #urbanismus #hustota #patnáctiminutové město #nové centrum Pankráce #udržitelná čtvrť #nerůstové město

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Promised Pankrác je úvahou nad tím, jak by naše města mohla vypadat se všemi nyní dostupnými nástroji a prostředky, kdyby existovala politická a společenská vůle k přechodu na udržitelnou ekonomiku. Nechceme dělat zbytečná velká gesta ani demonstrovat jediný možný přístup k řešení udržitelného urbanismu. Věříme, že síla projektu tkví v modelu spolupráce, v rozdílných přístupech spojených jednotící myšlenkou. Nesoutěžíme spolu. Naopak se učíme jeden od druhého, ukazujeme si naše nápady, průběžně konzultujeme a spojujeme síly, aby náš hlas byl více slyšet. Je to hlas spolužáků, kolektivu, kamarádů, generace. Tak jako v otázkách celé společnosti, i v řešení tohoto konkrétního návrhu se snažíme pochopit chyby, které jako obyvatelé měst/světa dědíme od našich předchůdců a které se jako poslední musíme ještě pokusit napravit. Přeměňujeme vztek a žal z rozpadajícího se světa, který teprve nedlouho plně vnímáme v globálních souvislostech, v náznak východiska z krize zhmotněný obrazem „nového“ města. Jak by mohlo naše žité prostředí vypadat, kdybychom se přestali k životnímu prostředí chovat jako ke zdroji, a začali respektovat zemi jako domov, který sdílíme s ostatními lidmi, rostlinami a jinými bytostmi ve vzájemné symbióze? Pankrác je v tomto ohledu dostatečným manifestem selhání volnotržní deregulace projevující se i v urbanismu – čtvrť zničená automobilovým provozem a sídly korporací v mrakodrapech, kde zdánlivě jediná možnost trávení volného času je v obřím nákupním centru.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Hodně zahradničím, občas se věnuji klimatickému aktivismu. Pracuji v oboru, soutěžím, navrhuji převážně rekonstrukce bytů a rodinných domů a sním o vlastní architektonické praxi.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Myslím, že by pro nás architekty bylo lepší mít na zpracování diplomu samotného dva semestry, tak jako je to v jiných ateliérech.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Uspořádal bych velkou oslavu (rozuměj party) v prostorách ateliéru, abych se s prostory školy rozloučil. Ale to se stane i v případě obhajob diplomové práce, které vnímám jako přínosné setkání učitelů, oponentů a kamarádů a v neposlední řadě i jako reflexi celého studia, jeho formální zakončení.