Studium

2012–2018 Restaurátorství socha, AVU (Petr Siegl)

Popis diplomové práce

V průběhu studia jsem se mohl seznámit s bohatou historií vybraných uměleckých předmětů a se složitostí restaurování různých materiálů. Uvědomoval jsem si hodnotu zapůjčených artefaktů a při práci s nimi jsem se snažil uplatňovat maximální preciznost. Mé diplomové zadání obsahovalo restaurování sochy Karla IV. ze Staroměstské mostecké věže a obnovu keramické kašny Jana Kavana z Příbrami, která pochází ze šedesátých let minulého století. Dále jsem restauroval čínské figurální pohřební sochy a vykuřovadlo v podobě koně ze Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie v Praze. Teoretickou práci jsem zpracoval na téma restaurátorské dokumentace pomocí audiovizuálního záznamu. Snažil jsem se v ní implementovat moderní technologie a přinést tak nový pohled na možnosti podoby restaurátorských dokumentací.