Studium

2013–2019 Malba 2, AVU (Vladimír Skrepl)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Jedná se o soubor tří velkoformátových maleb, v nichž plynule navazuji na svou předchozí tvorbu. Ačkoli obrazy vznikaly současně, každý z nich je samostatným výsledkem dlouhého procesuálního hledání, jehož počátkem byla vždy jedna nebo více fotografií z osobního archivu. Tyto výchozí body jsou však ve výsledku přetvořeny do nového, již zcela imaginárního obrazu, obsahujícího pouze fragmenty původní informace.

Hledání barevnosti je ukotveno v jakémsi osobním systému, kdy je jedna barva odvozena od druhé a jen málokdy jsou postaveny do kontrastu. Vznikají tak tři rozdílné světelné momenty, které mohou mít původ jak v přirozeném světle, tak v efektu vytvořeném fotografováním.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Moje tvorba se vyvíjí kontinuálně a spočívá v hledání malířského jazyka. Dosud mohu vysledovat jisté opakující se etapy. Především jde o lavírování mezi abstraktnější formou a figurací. Během let na akademii jsem se dostala od figurativních obrazů přes výrazně redukované světelné studie a abstrahované krajiny zpátky k obrazům, ve kterých se figury nějakým způsobem objevují. Lze předpokládat, že tyto cykly se budou opakovat i nadále, v nových variacích a alternativách. Vzhledem k povaze mé práce si nemyslím, že by za pět let došlo k radikální změně v mém uvažování, avšak nějaký posun je pro mě vždy nutný.