Studium

2016–2018 Intermédia 3, AVU (Tomáš Vaněk)
2016 In Situ3, Royal Academy of Fine Arts Antwerp, Belgie
2015–2016 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský)
2012–2015 Intermédia 2, AVU (Jiří Příhoda)
2010–2012 Multimediální design, Ústav umění a designu, Západočeská Univerzita v Plzni

Popis diplomové práce

Perfect Strike

Představuješ si někdy svět bez vlastního těla? Perfect Strike je hra o práci, kognitivní test budoucnosti. V součas­nosti se, stejně jako ve hře, objekty stávají vlastním cílem, pro který vytváříme naše nástroje a vybavení. Mechanikou hry je série otázek volně vycházejících z práce Hannah Arendtové Vita activa.

Ve své umělecké praxi se snažím o spojení kolektivní situace, herní krajiny a medializovaného přenesení zkušenosti.

Výsledkem je rozostřené mapování sociálního času a prostoru. Umění chápu jako svobodné jednání mezi kon­struovanou realitou, metapolitikou, jazykem a filozofií. Cílem mé práce je subverze individuálních názorů a zkušeností. Vycházím z rozšířené timeline dětí narozených v 90. letech: televize, autority, hry, periferie, internet, automatizace, AI, život po práci, superinteligence.