Odkazy

Studium

2018–2019 Malba 3, AVU (Josef Bolf)
2013–2018 Malba 3, AVU (Michael Rittstein)
2017 Universitatea Nationala de Arte, Bukurešť, Rumunsko

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Jedná se o portrét mého pokoje, který se stává úvahou o uspořádání prostoru kolem nás. Zajímám se o zpětnou analýzu prostoru, v němž se pohybuji a jehož jsem součástí. Zkoumám jeho vnitřní architekturu, složenou z nábytku nebo z ledabyle odložených věcí a pokouším se zmapovat mnohdy opomíjené momenty. Mapuji prostorové, světelné či barevné vztahy v místnosti, které odrážejí mé subjektivní vnímání prostoru. Pomocí stylizace, malířské exprese a až scénografického pojetí velkoformátových maleb a následné konfrontace s dílem se snažím docílit prostorové atmosféry místa. Obrazy ve své monumentálnosti působí jako vyjmuté stěny bytu, což je v některých případech podpořeno rohovými diptychy.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Ve vztahu k šestiletému působení na AVU, které uteklo jako voda a bylo ve znamení navštěvování kulturních akcí, výjezdů do zahraničí, tvorby či konzultování, bych velmi ráda byla i nadále v kontaktu s uměním a lidmi, kteří mají potřebu tvořit a mají podobné zájmy. Vyhýbám se přesnější představě o své budoucnosti a směru, jímž se bude má volná tvorba ubírat, a to kvůli přílišnému lpění na dosažení této představy a z toho vyplývajícího znemožnění flexibility. Nicméně ráda bych skloubila osobní život a práci tak, abych se mohla věnovat své volné tvorbě. Doufám, že v nadcházejícím období budu moci plynule pokračovat a naleznu podobně tvůrčí prostředí jako na AVU.