Odkazy

Studium

2023–2024 Socha 1, AVU (Maruša Sagadin, Erika Velická, vedoucí diplomových prací Michal Cimala)
2023 stáž Cooper Union School of Art, New York, Computational Design, USA
2018–2023 Socha 1, AVU (Lukáš Rittstein, Michal Cimala)

Popis diplomové práce

The Viewing of a Spatial Threshold

Podnětem pro diplomovou práci byla úvaha autora nad otázkou uvedení virtuálního objektu do pozice sochy. Virtuální objekt lze vnímat jako skutečně prostorový tehdy, když začne sdílet prostor s pozorovatelem. Pozice pozorovatele je proto klíčová pro schopnost prostorového vnímání, která je zásadní pro vnímání sochařského objektu. Objektem se stává interakce s virtuálním prostředím.

Instalace je pokusem o nahlédnutí na prostor i na jeho vnímání jako na objekt. Prostor je zde pochopen jako trojrozměrný vstup. Jinými slovy prostor, na rozdíl od objektu, zahrnuje i možný akt jeho přímého pozorování. Možnost zaujmout aktivní pozici ve virtuálním prostředí i sledování této interakce je proto přímou součástí celé práce.

Virtuální prostředí zde zpracovává motiv snahy o tvorbu a jakési tunelové vidění, jež z této snahy plyne. Divák se tak pohybuje v prostředí, které existuje mezi virtuální inspirací a fyzickou tvorbou.