Studium

2016–2018 Malba 2, AVU (Vladimír Skrepl)
2016 Ateliér prof. Wolframa Adalberta Schefflera, Hochschule für Bildende Künste, Drážďany, Německo
2013–2016 Grafika 2, AVU (Vladimír Kokolia)
2012–2013 Intermédia 1, AVU (Milan Knížák)

Popis diplomové práce

Mizení. Pohyb. Obrazy, které se vtiská­vají do paměti – jedinečné, po chvíli zapomenuté pod vrstvami dalších vjemů. Neustálé vymývání i vrstvy, které ulpěly a už nejdou odstranit…

Jedním z témat, k nimž se vracím, je vedle krajiny i paměť a její nedostatky – ať už šlo o rodinnou historii, obrazy, které míjíme při rychlé jízdě krajinou, nebo digitální obrazy, které uvízly nenačtené při nedostatku paměti počítače. Projevuje se i v diplomové práci, zaměřené na zkoumání vlastního prostoru. Kde jsou hranice našeho teritoria a co určuje pocit, že se v něm nacházíme? Vztah k místu, lidé, nebo obrazy v podvědomí, které možná mají s realitou společného méně, než si připouštíme? Může být teritoriem i sám obraz, v němž zůstávají otisknuty všechny naše prožitky i to, čím prošel on sám?