Studium

2012–2018 Nová média 2, AVU (Anna Daučíková)
2016 Taipei National University of the Arts, Taipei, Taiwan
2015 Ateliér intermédií II, Škola Dušana Zahoranského a Pavly Scérankové
2014 Ateliér hostujícího umělce, Škola Josefa Daberniga
2013 Ateliér Supermédia Federica Díaze, UMPRUM v Praze

Popis diplomové práce

Orienteering

Zabývám se problematikou soukromého a veřejného užívání prostoru. Pohrávám si s otázkou: Jaké území je opravdu vaše? v jakém vztahu jsme k prostředí, v němž se pohybujeme, bydlíme, nebo které dokonce vlastníme?

Běžce, kteří jsou zapojeni do akce inspirované orientačním během, stavím do roviny více sociální než sportovní. Na rozdíl od orientačního běhu, kde k navigaci slouží mapa, je tento běh závislý na pohybu dronu. Ten běžci určuje cestu. Vrozený instinkt základní prostorové orientace s důvěrou přenecháváme strojům. Dochází k vytváření nového typu vztahu mezi technologiemi a člověkem. Orientace se proměňuje a rekonstruuje celkovou představu o našem okolí.

V instalaci se prolínají tři roviny; jedna provádí diváka prostorem, druhá sleduje konkrétního běžce, třetí je pohledem svrchu. Každá z nich je zachycena z jiné perspektivy vidění a je tak jinou ideologickou konstrukcí.