Studium

2020 Slavs and Tatars
2018–2020 Malba 4, AVU (Marek Meduna)
2019 Bezalel Academy of Fine Arts, Jerusalem
2017–2018 Malba 1, AVU (Robert Šalanda)
2014–2016 FaVU VUT Brno, Malba 1  (V. Artamonov)
2015 Güzel Sanatlar Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
2012–2014 FaVU VUT Brno, Ateliér intermediální tvorby a konceptuálních tendencí (V. Stratil)

Popis diplomové práce

V životě Jolany Korbičkové hraje důležitou roli Blízký východ a jeho kultura. Zabývá se tématem náboženství a víry v kontextu xenofobie a rasismu. Pro svoji diplomovou práci čerpala inspiraci na stáži v Izraeli, kde mimo jiné studovala komunity ortodoxních chasidů a datlašů, jak bývají označováni Židé vychovaní ortodoxně, žijící však sekulárním životem. Video Stop Trying to Be GOD je jakousi surreálnou pohádkou, která ilustruje autorčin vztah k judaismu.