Studium

2019–2022 Architektura, AVU (Miroslav Šik)
2018–2021 Fakulta architektury, ČVUT

Popis diplomové práce

Žiť spolu osamote Adaptácia administratívneho objektu Merkuria na zdieľané bývanie

V diplomovom projekte sa venujem adaptácii administratívneho objektu z 60. rokov 20. storočia. Architektúra tohto obdobia je často spájaná s vtedajším politickým režimom Československa, čím u značnej časti spoločnosti vyvoláva najmä negatívne pocity. Stavby z obdobia brutalizmu však v Prahe zásadne formujú obraz mesta a predstavujú významnú vrstvu architektúry. Objekt Merkurie má byť v blízkej budúcnosti zbúraný a nahradený novým kancelárskym objektom. Z mála dostupných informácií o plánovanej novostavbe sa má zrejme jednať o typickú „generickú administračku“, ktorá sa ráno zaplní zamestnancami a večer premení na prázdny objekt.

Mojím diplomovým projektom sa snažím ponúknuť alternatívu ku kompletnej demolácii Merkurie. V priebehu semestra som hľadal spôsob, akým čiastočne Merkuriu zachovať a zároveň jej vdýchnuť nový život zmenou jej funkcie, ktorá bude mať pozitívny vplyv na celú mestskú štvrť. Adaptáciou Merkurie na hybrid spájajúci bývanie, prácu a služby sa snažím vytvoriť funkčný organizmus, ktorý má potenciál celodenného využitia. Prízemie stavby ponúka priestory pre služby, kaviareň, multifunkčný sál a vstup do coworkingového centra, ktoré sa nachádza v prvom podlaží. Vyššie podlažia sú určené k zdieľanému bývaniu pre ľudí, ktorí preferujú intimitu samostatnej bytovej jednotky so základným hygienickým vybavením, ale zároveň chcú stále zdieľať svoj voľný či pracovný čas s ďalšími obyvateľmi domu. Aj napriek minimálnym rozmerom bytových jednotiek ponúka dom možnosti k vytvoreniu veľkej komunity.

Táto typológia bývania nie je vhodná len pre študentov či mladých ľudí, ale ponúka možnosti kolektívneho bývania aj pre iné sociálne kategórie singles, kariérne orientovaných ľudí či skupiny seniorov. Spoločné obývacie priestory s kuchynkami či zdieľaná práčovňa podnecujú k tvorbe komunity a sociálnych interakcií medzi obyvateľmi domu. Vyššie podlažia vystupujúcich veží ponúkajú typológiu bytov pre menšie mladé rodiny či väčšie luxusnejšie byty v najvyšších podlažiach. Koncentrácia energie v podobe rôznych sociálnych vrstiev a ich vzájomná interakcia vie rozšíriť a spestriť rozmanitosť spoločnosti žijúcej v danej lokalite. Široká funkčná náplň Merkurie tak môže mať potenciál poskytnúť lokalite omnoho viac ako len ďalšia kancelárska stavba.