Studium

2019–2020 Nová média 2, AVU (Kateřina Olivová, Darina Alster)
2016–2019 Nová média 2, AVU (Anna Daučíková)
2018–2019 FaVU VUT Brno, Intermédia (P. Sterec)
2013–2016 FUD UJEP Ústí nad Labem, Interaktivní media (P. Kopřiva, J. Prošek)
2015–2016 ASP Krakow, Performance (A. Grabovski), Archisféra / (G. Biliński), Audiosféra (M. Chołoniewski)

Popis diplomové práce

V instalaci Barbory Kropáčkové se video promítané do komplikovaného geometrického prostoru pojí s literárním textem, skleněnými objekty a hudbou. Vzájemná provázanost jednotlivých prvků odráží komplexnost autorčiny výpovědi: tragický osud Sudet je zároveň pozadím, na němž se odehrávala historie její rodiny, zatímco tristní současnost tohoto regionu souvisí s traumaty minulosti a problémy současného světa – jako by například ekologická krize nebo národnostní nesnášenlivost byly jen ozvěnou toho, co se zde událo v druhé půli 20. století. Proměny doby se podepsaly i na zdejší sklářské tradici, kterou pro autorku ztělesňuje její dědeček. Záběry doprovázející emotivní kontemplativně pojatý text pochází především z Nového Boru, kde vyrostla, a z Ústí nad Labem, kde působí nyní. Některé z nich přímo odkazují k místům minulých i nedávných tragédií, mimo jiné k mostu Edvarda Beneše a Matiční ulici v Ústí nad Labem nebo k baru v Novém Boru, kde se v roce 2011 odehrál mačetový útok, který vyvolal rasové nepokoje.