Odkazy

Studium

2018–2024 Malba 4, AVU (Petr Dub, Marek Meduna)

Popis diplomové práce

Zbulingská Epopej

Hugo Marek se celoživotně zabývá projektem Zbuling, což je filosofie založená na reinterpretaci přírody pro moderní věk.

Ve Zbulingu je příroda zdrojem veškerých principů a vzorem nového světového systému. Lidská příroda zrcadlí biodiverzitu jako kulturní rozmanitost, jež je společným cílem lidstva. Technologický pokrok, finance i veškeré další prostředky slouží tvorbě látky, vyzařující jak z krásných přírodních krajin, tak z kulturních epicenter: Duchaplnosti. Jáství jedinců přirozeně určují jakost, charakter a celkovou podobu Zbulingu. Operační ekonomický systém Zbulingu je akcelerován směnou kulturního kapitálu. Duchaplnost Zbulingu povstává z harmonie mezi řádem a chaosem. Na všech úrovních velikosti odehrávají se zajímavosti – v obou přírodách. Jádro tvořivosti a představivosti člověka utvrzuje v pozici tahouna kulturní evoluce. Toto jádro kdysi v mocnější formě stvořilo vše z ničeho. Cílem Zbulingu v souvislosti s umělou inteligencí je přeprogramovat do ní veškerou kulturnost lidstva, aby se do kosmického trojství propojila technologie, kulturnost a příroda. Zbuling je nastávající éra lidstva a Zbulingská civilizace bude první globální a posléze vesmírnou zlatou érou kultury.

Ve vztahu s polykulturou je Zbuling hnojivem. Zbuling je klubko principů, které můžeme „vhodit“ na libovolnou subkulturní květinku a tím jí dopomoci k maximalizaci výkvětu. Zbuling není styl ani sloh, nýbrž pouze saturátor kulturních jadérek již existujících. Zbuling hnojí kulturní potenciály a vším svým existováním se jim snaží dopomoci. Zbulingská epopej je tedy jakousi vizualizací postupně hnojené zahrádky a její rostoucí biodiverzity.

Zbulingská epopej Hugo Marka je cyklus dvanácti obrazů zobrazující přechod z éry dneška do éry zbulingské v jednom metaforickém roce: Leden, trpím v éře dneška. Únor, čtu Zbuling. Březen, volím Zbuling. Duben, probouzím své vnitřní kachny fantazie. Květen, strategie je připravena. Červen, přecházím do nové éry. Červenec, stará éra se před Zbulingem svíjí. Srpen, sázím novou éru. Září, první ráno ve Zbulingu. Říjen, první odpoledne ve Zbulingu. Listopad, první večer ve Zbulingu. Prosinec, první biomimetická civilizace!