Odkazy

Studium

2021–2024 Intermédia 2, AVU (Dušan Zahoranský, Pavla Sceranková)
2018–2023 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Reklamní fotografie (BcA.)
2016–2023 Universität der Künste v Berlíně (Ursula Neugebauer), Německo

Popis diplomové práce

Pojedeme na dovolenou, jen když bude pršet

Diplomová práce Anny Poubové Pojedeme na dovolenou, jen když bude pršet je autorčiným návratem k životu na rodinném statku, na kterém vyrostla. Po deseti letech života v různých evropských městech se vrací do svého dětství na vsi. Život venku, sledování počasí a nepravidelná práce na poli v něm byly každodenní realitou. Zároveň bylo dětství na starém statku plné objevování různých míst, podivných strojů a zaprášených zákoutí. Autorka během tohoto návratu zkoumá současnou realitu zemědělského podnikání skrz rozhovory s otcem.

Projekt je dlouhodobý výzkum hledající paralely ve dvou oborech: zemědělství a umění. Navazuje na a spojuje předchozí dílčí instalace o krajině a stroji. Tématy krajiny odkazuje i na předchozí fotografickou práci zkoumající dopady výstavby rodinných domů. Skrz reálnou spolupráci několika sedláků a vlastní rodiny na tvorbě instalace se stává mostem mezi dvěma světy.

V rámci výzkumu Anna Poubová narazila na problematiku burzovních obchodů s komoditami, které se týkají i pšenice a tím přímo ovlivňují výdělky zemědělců. Lokální zemědělská výroba tak naráží na zcela globální tvorbu ceny, která je tak v jednom momentu téměř stejná pro celý svět, zároveň se rychle mění v čase. Tento jen těžko předvídatelný vývoj ceny produktu, jehož výrobu je třeba nejméně s ročním předstihem plánovat, vidí autorka jako jakési nové počasí, které ovlivňuje životy lidí pracujících v zemědělství a jejich rodin.