Odkazy

Studium

2018–2024 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský)
2023 stáž UNARTE, New Media, Bukurešť, Rumunsko
2022 stáž Divadelní fakulta AMU, Katedra autorské tvorby a pedagogiky (Hana Malaníková)
2020–2021 stáž UMPRUM, Socha 2 (Dominik Lang)

Popis diplomové práce

Kyberkraj

Jáchym Řičánek se obvykle zabývá osobními tématy, která rozpracovává prostřednictvím performancí a textů. Klade důraz na vnitřní impulsy, nutkavé myšlenky a psychický tlak jako hlavní motivace pro své tvůrčí aktivity.

Diplomový projekt Kyberkraj se zaměřuje na konkrétní vesnici v Jihočeském kraji. Využívá vizuální jazyk světově známých animovaných seriálů, komiksů, počítačových a stolních her, které jsou populární mezi dětmi předškolního věku, aby interpretoval orální kroniku této vesnice. Spouštěčem projektu bylo zahájení umělecké spolupráce s mateřskou školou v Hosíně, již v dětství sám navštěvoval. Řičánek se zde vrací k malbě, které se věnoval před studiem na AVU.

Inkarnace kyberhrdinů do objektů všedního dne umožňuje Řičánkovi potkávat entity mimo rámce virtuálních světů. Ohledává tak průsečík mezi „analogovým dětstvím“ často spojovaným s vyrůstáním na venkově a digitálními světy spojenými s vpádem internetu a nových technologií. Vzniká tak prostor stírající dichotomii těchto dvou kvalit.