Odkazy

Studium

2013–2019 Kresba, AVU (Jiří Petrbok)
2017 Ateliér Malby prof. Christiana Macketanze, Drážďany, Německo

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Téma současnosti v obraze je pro každou nastupující uměleckou generaci velkou výzvou. Tento problém vždy klade dvě základní otázky. Co je obraz a co současnost? Jedno podmiňuje druhé. Jedno se v druhém ztrácí. Je nutné vyvinout v rámci stávajícího jazykového systému, v tomto případě malby, podsystém, který bude schopen artikulovat pojem současnosti jako stav rozložený mezi přítomnost a její předpoklady. Diplomová práce nazvaná PRESENT PERFECT SIMPLE cílí na tento problém. Na základě budované prostorové kontinuity, jež je vědomou iluzí, syntetizuje obraz kaleidoskopu časosběrných situací, epizod či lidských gest, které jsou sice loveny z paměti počítače, ale zároveň jsou nenávratně ztraceny v minulosti. Rýsuje se tu silné generační téma: relace mezi bytostným a falešným časem jako zrcadlení toho, co je a co není odžíváno. Motýlí efekty křižují pustinu digitální epochy. Chyby z minulosti se vynořují jako nečekané emoce. Figuraci deformuje fenomén nekritického bezčasí.
(autor textu: Petr Vaňous)

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Za pět let budu mít asi zase dlouhý vlasy, a když se zadaří, tak bude dýlka ofiny odpovídat dýlce zbytku vlasů. Snad neztloustnu, naopak.

Umění? No dělat ho budu, ale jestli to bude zajímat i někoho jinýho než mý kámoše, to si netroufám odhadovat.