Studium

2020–2023 Nová média 2, AVU
2022–2023 stáž, Malba 3, AVU
2021–2022 stáž, Akademie výtvarných umění Vídeň
2016–2020 Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně
2019 stáž Art Academy of Latvia Riga
2022 stáž, AVU, Ateliér hostujícího pedagoga Antona Vidokle

Popis diplomové práce

Děda Staňa Tománek

#video #ekologie #Morava #dystopie #klimatická krize

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Moje práce vychází z mého rodného kraje, který je specifický svojí mentalitou, kulturou, svérázností a problémy. Děda ze Slovácka je ústřední postavou celé práce, typickým zástupcem, skrz kterého se snažím popsat tamní krajinu a současný život spojený s problémy klimatu. Fascinuje mě sledovat život dědy v osmdesáti pěti letech v kontrastu se současnou dobou. Děda má nadprůměrný aktivní život, různé krize ho nepřekvapí, vždy je součástí kulturního a sportovního dění a dokáže vést myšlenkové dialogy s mladými lidmi. Děda je hrdý na vlastní kraj a lokální přírodu, která má bohužel v současné době problémy se suchem a přírodními katastrofami. Tyto problémy mají negativní dopad na život místních obyvatel, který si děda zvědomuje, když se v noci snaží schovat ve sklepě před tropickými teplotami. Zvolené téma budu zpracovávat jako film, skrz který mohu divákovi zpřítomnit dědův život a jeho pohled na svět. Zároveň film zachycuje moment, kdy dědu konfrontuji vlastními otázkami, které vycházejí z mých levicových, ekologických a sociálně kritických myšlenkových pozic. Děda Staňa Tománek navazuje na moje předešlé práce, ve kterých byla hlavním těžištěm sociální témata.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Kromě diplomové práce teď dokončuju ilustrace pro knihu Haloklina od Jakuba Strouhala. Dále řeším výstavy, umělecké rezidence a další spolupráce. Do toho se připravuju na pedagogiku výtvarné výchovy na ZŠ. A taky plánuju odpočívat!

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Ideální by bylo mít kouzelnou empatickou hůlku a skrz ni zrealizovat dílo hned. Nebo aspoň mít skřítky, co by mi pomohli za fair-trade cenu. Já bych jim na oplátku pomohl organizovat se v odborech nebo je uchránit před drakem a před hladovými kolonialistickými turisty.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Završení společným letním kamarádským soustředěním ze všech ateliérů, kde se všichni potkáme bez stresu. A budeme dělat společné projekty, akce, díla, které by byly výstupem studia na AVU. Takové velké letní prázdniny.