Studium

2018–2019 Restaurátorství socha, AVU (Jan Kracík)
2011–2018 Restaurátorství socha, AVU (Petr Siegl)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Ve své diplomové práci jsem se zabýval restaurováním dřevěné barokní polychromované plastiky anděla s křídly z premonstrátského kláštera v Želivě. Důvodem restaurování této památky byla snaha o samotnou její záchranu. Celková rehabilitace hmoty a rozsáhlá tvarová i barevná rekonstrukce. Mým cílem bylo co možná nejvěrnější přiblížení se původnímu vzhledu s respektem ke stáří výtvarného díla a zachování jeho autenticity.

Součástí zadání diplomového úkolu byla teoretická část, v níž se zabývám konsolidačními prostředky na dřevo.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Upřímně se těším na cokoliv a kdekoliv. Vidím se na venkovském sídle uprostřed přírody, kde nad řekou Sázavou vybuduji skromný ateliér. V něm budu pracovat a každé ráno také rozjímat nad hrnkem dobré kávy při pohledu do sázavských peřejí. Další vizí je cestování a poznávání nových krajů a kultur a zapojení se do rozvoje mladých generací např. v řezbářství či rybolovu.