Studium

2016–2018 Grafika 1, AVU (Dalibor Smutný)
2014–2016 Grafika 1, AVU (Jiří Lindovský)
2012–2014 Intermédia 1, AVU (Milan Knížák)

Popis diplomové práce

Séria nadrozmerných tvárí, ktoré sa strácajú z očí, levitujú vo výške a sú akýmsi symbolom sterilnej, nepoškvrnenej, ba až utopickej bytosti, poukazuje v kontexte kresieb na lyrický príbeh. Autorská poézia dotvára dej, zatiaľ čo minimalistická variácia tejto anonymnej bytosti je viditeľná v pohľade očí. Len tie ju prezrádzajú. Jemná kresba zámerne pracuje s čistou plochou papiera a ponára sa v ňom. Stráca sa, no blízkosť je relatívna. Práca sa pohybuje na hrane prítomnosti a pominuteľnosti.

The truth hidden in her lies,

those sophisticated eyes,

what’s inside her never dies.

Pravda skrytá v jej lžiach,

tie sofistikované oči,

čo má v sebe nikdy neumiera.