Studium

2019–2021 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský)
2019 Stáž na Academia di Brera, Milán, New media
2016–2019 Nová média 2, AVU (Anna Daučíková, Kateřina Olivová, Darina Alster)

Popis diplomové práce

AirBreath

Tvorba Oleksandra Martsynyuka tematicky vychází z konfrontace jedince s technologií ve spojení se sociopolitickými a ekologickými aspekty. Tvoří krátké narativní příběhy uvádějící diváka do absurdních situací, které zažívá hlavní hrdina v nedaleké budoucnosti. Nesoustředí se však tolik na detailní popsání světa povídky, nýbrž na emoční interiér postavy, která je vržena do jednotlivých environmentů. V předchozích letech Oleksandr zpracovával tyto scény pomocí digitálních obrazů kombinovaných s 3D animací, jež zpětně vkládal do reálného prostoru v podobě instalací. Ve své diplomové práci se rozhodl tyto původně digitální scény realizovat v reálné podobě jako 3D vytištěné sochy a objekty, které vycházejí z jeho autorského textu AirBreath.