Studium

2016–2021 Nová média 1, AVU (Tomáš Svoboda)
2020 stáž na Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto
2019 stáž na Royal Academy of Fine Arts, Antverpy
2015 Intermédia 1, AVU (Milena Dopitová)

Popis diplomové práce

Wake Up Slowly, Butterfly

Každý den jako by šmátral nohou a hledal pod ní pevnou zem, zatímco pouze šlape do prázdna. V přísné linii vybudovaných struktur nad ním z každé strany stojí soudce a hodnotí, zda je tím, čím by být měl. Jako by se vše důležité, co má prožít, odehrávalo vně něho. Jako by byl definován pouhým nekončícím vztahováním se k tomu, co tu bylo dřív, a tak přicházel o to, co teprve nastane. Chtěl se vymanit ze zajetí minulosti, a tak se ponořil do vlastních vzpomínek. Svět bez tradic, zdá se, pozbývá i času. Tvořen vnitřními pocity bývalými i přítomnými, přesto snad zachycuje něco generického. Není v něm jasné, co je subjektem a co objektem, co je iluzí a co realitou. Možná právě to, co nikdy nebylo, je víc reálné než to, co je.

Projekt Wake Up Slowly, Butterfly vznikl z dlouhodobé spolupráce Edity Štrajtové a Barbory Volfové a navazuje na témata jejich předchozí společné tvorby. Instalace autorek vytváří imaginární exteriér v interiéru, pomyslné zahrady, jež od diváka vyžadují blízký kontakt. Při intenzivním vnímání prostoru a splynutí s ním může vyvstávat otázka, kde se nacházíme. Jednotlivé objekty instalace vycházejí ze sdílení identit obou autorek i fiktivního zdání a jsou inspirovány osobní zkušeností s vnějšími vlivy. Ovlivňování a neznámo, kvůli kterému se pevně držíme vžitých systémů, ať už se zdají být jakkoli neomylné. Tím opomíjíme vlastní intuici i zkušenosti, podněcované osobními příběhy, vjemy a zvědavostí. Vzniká tak vrstva zfalšovaných vzpomínek, jež nám přináší iluzi nové reality, která vychází z potřeby uniknout od roztříštěného, chaotického a syntetického.