Studium

2019–2020 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský)
2014–2019 Malba 2, AVU (Vladimír Skrepl)
2017–2018 Universidad Complutense, Department Bellas Artes, Madrid
2017–2018 Intermédia 3, AVU (Tomáš Vaněk)
2016–2017 Ateliér hostujícího umělce (John Hill)
2016–2017 Ateliér hostujícího umělce (Christina Della Giustina)
2015–2016 Fotografie, UMPRUM (A. Vajd, V. Borozan)

Popis diplomové práce

Tématem diplomové práce Sarah Dubné je včelařství, k němuž ji váže silný osobní vztah díky profesi její matky, špičkové výzkumnice na tomto poli. Zároveň se ho snaží vnímat zvnějšku a poněkud z odstupu – jako formu mezidruhové spolupráce dvou autonomních systémů, případně jako parazitické soužití včely s člověkem. Jednak prezentuje literární text působící jako záznam syrových výpovědí včelařských nerdů a jednak vytvořila „funkční plastiku“ v podobě zdi, která natrvalo rozdělí místnost studijního oddělení. Její povrch je pojednán v kombinaci režné hliněné omítky a keramických dlaždic, jež pokryla novou glazurou a oba materiály propojila figurální kresbou. Zeď s kresbou „parazitující“ na hostitelském povrchu opět chápe jako metaforu úlu, kde obklady a glazury odkazují k včelím plástvím.