Studium

2014–2018 Architektura, AVU (Emil Přikryl)
2010–2014 Fakulta umění a architektury, TUL, Liberec
2008–2010 Fakulta architektury, Architektura a urbanismus, ČVUT v Praze

Popis diplomové práce

Moje práce se zabývá hledáním hlu­chých míst v urbanistické struktuře ­centra Prahy.

Pátrá po spícím potenciálu a snaží se vytvářet možnosti nových prostor.

Místo nalézám v oblasti Hlavního nádraží. ve vzduchu. Nad plochou frekventovaného kolejiště u vjezdu do Vinohradského železničního tunelu. Možnosti místa, které leží ladem téměř sto let, jsou obrovské. Brownfield v centru města, za zády Národního muzea.

Tepna magistrály se přesouvá pod zem, tím dochází ke scelení městských čtvrtí Nového města a Vinohrad. Spojnici měst nad železnicí překlenuji „mostem“, doplňuji pestrou škálu lidem věnovaných aktivit – public hall. Hmota objektu je zvednuta, parter pod budovou se stává multifunkční veřejnou scénou. Poezie současné vyhlídky nad kolejemi zůstává.