Studium

2018–2024 Restaurátorství socha, AVU (Jan Kracík)
2021 stáž Univerzita v Splitu, Chorvatsko Studijní pobyty ve Vídni, Berlíně, Benátkách, Florenci, Římě

Popis diplomové práce

Františka Černochová Hausdorfová se v rámci své diplomové práce věnuje restaurování kamenné figurální plastiky z Galerie Klatovy / Klenová. Jedná se o sochu Karla Boromejského ze souboru šesti soch umístěných na nádvoří (datace díla 1764).

Dalším úkolem je restaurování sochy z mramoru Koupající se, jejímž autorem je Karel Lenhart (1904–1978, absolvent ateliéru prof. B. Kafky). Vznik této mramorové sochy je připisován do roku 1928.

Teoretická práce pak úzce souvisí s výše uvedenými díly: Technologické postupy při restaurování pískovcových a mramorových soch, jejich rozdíly a specifikace. Františka Černochová Hausdorfová se také zabývá technologií a restaurováním figurálních sgrafitových omítek. Ve volném čase se věnuje autorské sochařské tvorbě.