Studium

2015–2022 Restaurátorství malba, AVU
2018 Malba 4, AVU (Marek Meduna, Petr Dub)

Popis diplomové práce

Vývoj a technologie spodních dřevěných obrazových rámů

V diplomovém roce studia jsem se věnovala restaurování obrazu z 18. století, dokončování práce na dřevěné polychromované plastice a teoretické diplomové práci.

V teoretické části diplomové práce se věnuji zadání, které vyplynulo z jednoho okruhu ateliérových úkolů. Jednalo se o zadání série přednášek, ve kterých jsme rozebírali jednotlivá témata z knihy Conservation of Easel Paintings. Jako téma jsem si vybrala kapitolu o spodních napínacích rámech obrazových děl na plátně. Toto téma je i v současné době málo přiblížené a zpracování přednášky mě bavilo, rozhodla jsem se vybrat si spodní rámy jako téma pro svou teoretickou diplomovou práci. Zabývám se zde vývojem technologie rámu a jeho historií, materiálem k jeho výrobě a dalšími doplňky. Rámy prošly dlouhým vývojem od počátku svého užívání v malbě až po současnou tvorbu. Svou teoretickou práci vnímám jako vhled do této problematiky, která není často zmiňována.

V praktické části během diplomového roku jsem se věnovala restaurování rozměrnějšího obrazu Assumpty s Ježíškem z 18. století (126‚2 × 105‚7) z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Dílo je bez autora, jedná se o výjev Madony s dítětem typu Assumpty v červené auře. Toto dílo prošlo kompletním restaurátorským zásahem. Obraz nebyl vystavitelný a byl v havarijním stavu. Byly použity neinvazivní průzkumové metody i odběr mikroskopických vzorků. Dílo bylo sejmuto z nevyhovujícího rámu a plátěná podložka byla postupně vyrovnána za pomocí vlhka a tlaku. Dále byla scelena rozsáhlá trhlina nacházející se přibližně ve středu díla a poté byl obraz umístěn na dočasný vypínací rám a vložen do vlhkostní komory a následně vysušen a vyrovnán pomocí zátěží a poté konsolidován na vakuovém stole. V další rozsáhlejší fázi restaurování bylo dílo vypnuto na pevnou podložku a bylo přistoupeno k snímání povrchových nečistot a degradovaného laku a lokálních přemaleb zakrývajících prvky výjevu. Neméně rozsáhlou částí restaurování je tmelení odpadlých částí malby a následná retuš.

Dále jsem se věnovala dokončení polychromované plastiky. Jedná se o dřevěnou polychromovanou plastiku svatého Ladislava Uherského z 18. století (také z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře). Historicky se jedná o osobu panovníka, známého spíše v oblastech Polska a Slovenska. Socha je vysoká přibližně 90 cm a vyznačuje se kvalitní barokní řezbou. Dřevo plastiky bylo celkem dobře dochované, ovšem nedochovaly se všechny drobnější dřevěné doplňky. Plastika měla celoplošně uvolněnou barevnou vrstvu, která se zde nacházela ve dvou vrstvách. Spodní vrstva originálu byla fragmentárně dochovaná, bylo tedy přistoupeno k respektování současné vrstvy. Při neinvazivním průzkumu RTG bylo zdokumentováno sestavení jednotlivých dílů plastiky. Byly odebrány vzorky barevné vrstvy a podkladu. Jednou z hlavních problematik bylo mimo jiné konsolidování barevné vrstvy. Plastika tedy prošla kompletním restaurátorským zásahem. Bylo provedeno ošetření proti biologickému napadení, konsolidace barevné vrstvy, sejmutí povrchových nečistot, doplnění chybějících částí, tmelení a retušování.