Studium

2018–2019 Restaurátorství socha, AVU (Jan Kracík)
2014–2018 Restaurátorství socha, AVU (Petr Siegl)
2013–2014 Figurální socha a medaile, AVU (Jan Hendrych)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

V diplomantském ročníku jsem se staral o tři pacienty. Prvním z nich byla vápencová polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. Janovi jsem rekonstruoval jeho ztracenou ruku a atributy, rovnal hlavu v krční páteři a odstraňoval esteticky nevhodné druhotné barevné úpravy. Šlo o funkční a komplexní rehabilitaci. Dalším barokním pacientem byla neznámá světice. Ze dřeva vyřezaná, několikrát přemalovaná a velmi poškozená. Světici jsem odkryl až na fragmenty původní úpravy v různých plátkových kovech. Třetím je nadživotní postava muže z dob sociálního civilismu, která byla tvořena technologií z umělého kamene. Dochovanému torzu jsem rekonstruoval chybějící nohy a třetinu povrchové modelace.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Během studia na AVU jsem se učil, jak tvořit sochy, i to, jak mohou různými vlivy ztratit svou hodnotu a jak jim tuto hodnotu znovu navrátit. Mám štěstí, že svou práci můžu chápat jako naplňující povolání i jako koníček, který mě baví. Těším se na svět za plotem AVU, protože studium restaurování byla dřina, která mě dobře připravila. Nebojím se, že bych neměl práci, přestože vím, že se mám ještě hodně co učit. Za pět let se vidím tam, kde mám svoje kořeny, na venkově jižní Moravy. Tam je svět jiný. V lecčem chudší, zato klidnější a srdečnější. Cítím, že je mou povinností dál tam předávat hodnoty, které jsem tam nabyl. Tam chci založit rodinu, zpívat, tančit, tvořit a žít nyní i po smrti v tom, co po mě zůstane. Těším se, že s uměním a restaurováním potkám v životě mnoho krásy.