Studium

2018–2020 Malba 3, AVU (Josef Bolf)
2018 MKE Budapest, Malba (C. Filp)
2014–2018 Kresba, AVU (Jiří Petrbok)

Popis diplomové práce

Tvorba Beatrice Dandové prošla před dvěma roky radikálním obratem od kresby, kterou studovala a jíž se výhradně zabývala, k vyjadřování prostřednictvím textů. Také její diplomová práce má konceptuální povahu. Reflektuje v ní velmi specifickou intimní oblast – seznamování se přes online portály. Z reálné snahy o nalezení partnera se u ní vyvinula zvláštní zábava: na schůzky přestala chodit se záměrem seznámit se, ale vytěžit z nich zajímavou zkušenost. Brzy také zjistila, že jsou založené na určitých předvídatelných vzorcích chování, a začala je do jisté míry manipulovat. Tématem její diplomové práce se tyto průzkumy však staly až v okamžiku, kdy našla vlastní deníky z doby dospívání. I ty jsou velmi osobní a většinou se dotýkají problémů, jaké dívky v tomto věku obvykle řeší. Obě části autorka propojuje v instalaci v podobě volné repliky jejího pokoje, zaplněného jejími osobními věcmi.