Odkazy

Studium

2018–2019 Malba 4, AVU (Marek Meduna)
2017–2018 Socha 1, AVU (Lukáš Rittstein)
2012–2016 Malba 4, AVU (Martin Mainer)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Zaoberám sa ekologickými témami, ktoré spracúvam v rôznych víziách. Človek nevie, čo sa stane v budúcnosti, a to mi umožňuje rozvíjať fantáziu rôznych dejov, ktoré sa môžu a nemusia stať.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Neviem. Budem pánom galaxie a všetko a všetkých budem ovládať mysľou v ich podvedomí. Všetko záleží od práce či od peňazí. Pri najlepšom scenári začnem predávať obrazy alebo sa niekde zamestnám a popritom budem maľovať a prehlbovať kalamitné scenáre na výstavu, ktorá sa bude konať 20. 02. 2020 v Novej galérii. Ak sa to teda nezruší. Umeniu sa budem venovať stále, je to jedna z vecí, ktorá ma napĺňa, ktorá mi robí program a dáva mi zmysel. Povznáša mňa a aj konzumentov. Alebo ma po škole zje žralok. Možností je veľa.