Studium

2016–2018 Kresba, AVU (Jiří Petrbok)
2015–2016 Ateliér malby Jiřího Černického, UMPRUM v Praze
2012–2015 Nová média 1, AVU (Markus Huemer)
2015–2015 Ateliér monumentální tvorby, Škola Jiřího Příhody

Popis diplomové práce

Věnuji se intermédiím, psaní a poli­tickému aktivismu. Pracuji s „Art in Context“ převážně formou performance. Mým posledním velkým tématem byl erotický průmysl – výzkum jeho jednotlivých odvětví, ekonomické podmínky a společenské postavení pracovnic, vyvracení mýtů, sbírání příběhů apod. Vytvářím situace, které otvírají dialog s publikem, jehož zpětná vazba je pro mne důležitá. Skrz své akce sdílím určitý typ prožitku, často diváky dostávám do míst, která běžně nenavštěvují a která podporují kontext, do něhož je práce zasazena. Obecně je pro mne důležitá osobní zkušenost s prostředím nebo tématem, které reflektuji. Dílům vzniklým k této problematice předcházel od roku 2013 výzkum v terénu, kdy jsem začala tancovat v nočním klubu. Poté jsem se ovšem stala součástí této komunity a zůstala tam doposud. Tvorba samotná mi pomáhá upevňovat a stále objevovat vlastní identitu a především se vypořádávat se společenskými, politickými a kulturními problémy.