Studium

2018 Restaurátorství malba, AVU (Adam Pokorný)
2012–2017 Restaurátorství malba, AVU (Karel Stretti)

Popis diplomové práce

Restaurování renesanční deskové malby Ukřižování / Poslední soud od Augusta Corda je hlavní částí mojí diplomové práce. Toto ojedinělé dílo je nyní restaurováno poprvé, proto jeho průzkum přináší mnoho nových informací. Za použití infračervené reflektografie a rentgenu byly objeveny rozsáhlé přemalby scény Posledního soudu. Snímání nečistot odhalilo malířské kvality výjevu Ukřižování i původní zářivou barevnost. Teoreticky se zabývám také technikou malby tohoto díla v kontextu dobové praxe. Restaurování polychromované plastiky Piety z pol. 19 stol. je mým dalším diplomovým úkolem. Snímání nepůvodních vrstev odhalilo esteticky kvalitnější starší barevné úpravy. Restaurování obrazu Racek letící do snu od Teodora Pištěka je cennou zkušeností v oblasti moderní malby. V diplomovém ročníku se věnujeme průzkumu vzácných středověkých maleb v kostele Panny Marie na Karlštejně. Výjevy z Apokalypsy, Ostatkové scény i výzdoba kaple sv. Kateřiny jsou zkoumány nejmodernějšími metodami. Součástí studia restaurování nástěnné malby byla také práce v Klášteře čtrnácti svatých pomocníků v Kadani na výjevu Šalamounův soud.