Studium

2015–2021 Malba 4, AVU (Martin Mainer, Marek Meduna, Petr Dub)
2012–2015 Fakulta umění OSU

Popis diplomové práce

Bad homology

Samuel Kollárik se zabývá fenoménem předem zvoleného kulturního memu, symbolu, který užitím ztrácí nebo mění svůj původní význam. Konstruuje relativně narativní situace s „protagonistou děje“, jakýmsi komiksovým hrdinou, záměrně odkazujícím na reakční hnutí skinheads – S.H.A.R.P. a R.A.S.H. Děje se tak prostřednictvím figurativní, částečně abstrahované malby s východiskem v konstrukci klasického obrazu a se záměrem využít symbolický aparát k volnému odkazu na evoluční původ maskulinity a na nemožnost jejího uplatnění v současné společnosti. Referenčním polem Kollárikových obrazů je téma skinheads ve filmu (Romper Stomper, Adams Aples, This is England ad.), s důrazem na historický odkaz původních antirasistických hnutí a se zájmem o evoluci a hierarchii. Jeho přístup je otevřeně narativní, záměrně neúplně artikulovaný kvůli nemožnosti binárních závěrů a rozdělení kladných a záporných hrdinů v reálném světě prostřednictvím vizuálního vnímání. Skutečná náležitost k antirasistickým hnutím je v autorových obrazech budována prostřednictvím atributů a symbolů odkazujících na původ skinheadských hnutí v Anglii. Vizáž je v tomto případě předmětem determinace „protagonistů“, ale na první pohled vždy nedává odpověď na ideologickou příslušnost. Deformace spojená s vytěsněním předlohy je záměrná a v závislosti na obraze slouží jako komunikační kanál pro atmosféru obrazu.