Studium

2020 UMPRUM Praha, Textilní tvorba
2018–2020 Architektura, AVU (Miroslav Šik)
2019 The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Konceptuální a kontextuální tvorba
2019 UMPRUM Praha, Textilní tvorba
2017–2018 Architektura, AVU (Emil Přikryl)
2015–2016 FA ČVUT Praha, Architektura a urbanismus
2011–2015 FA VUT Brno, Architektura a urbanismus

Popis diplomové práce

Rekonstrukci odpočívky Pávov na pravé straně dálnice D1 se věnovala Tereza Dvořáková. Její návrh prostorového uspořádání zachovává ze stávajících budov pouze přístřešek benzínové stanice. Veškeré funkce (WC, sprchy, restaurace, obchod, prádelna a provozní zázemí) by měly být soustředěny do nově navržené budovy. Samotná stavba – v konvexním prolomení směrem do krajiny dlouhá přes 100 metrů – funguje jako hraniční těleso, které jasně uzavírá plochu odpočívky vymezené lesem. Odpočinková terasa podél celé budovy otevírá daleké výhledy na Vysočinu; pohled zde objímá zdánlivě nekonečné řepkové pole, jehož rozsah a podoba ještě více zdůrazňují absenci původního lesa. Architektonický výraz i forma jsou záměrně profánní a zcela nespektakulární. Pro autorku je jedním z nejdůležitějších východisek vědomí, že architektura sice má na člověka značný vliv, ale nemůže být nástrojem ke změně společnosti.

Oba autoři práce u Pávova – Tereza Dvořáková a Vojtěch Beran – zároveň upozorňují na to, že „jedna odpočívka jaro nedělá“. V případě komercí a korporáty ovládané dálnice D1 je třeba pohlížet na danou rekonstrukci systematicky: především zohledňovat metrum, v němž by se měly střídat odpočívky různých velikostí. Nezbytnou součástí by mělo být i vyvázání se z nevýhodných smluv uzavřených mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a provozovateli odpočívek v raných 90. letech a zvýšený důraz na údržbu a dohled nad dodržováním obecných a dopravních pravidel.