Studium

2017–2021 Malba 4, AVU (Martin Mainer, Marek Meduna, Petr Dub)
2015–2017 Restaurátorství malba, AVU (Karel Stretti)

Popis diplomové práce

Fiktivní svět

Vojtěch Baštýř se ve své práci zabývá propojením fiktivního a reálného světa ve výpravné celky, které evokují bizarní reálie panelákových sídlišť, popkulturu graffiti a vietnamský kýč. Inspiraci hledá v klasických námětech z historie, již se snaží transformovat s ohledem na změnu vnímání morálních hodnot dneška. Baštýřovy obrazy využívají vysokou světelnost a barevný kontrast, aby vyvolaly pozitivní náladu související s koloritem graffiti, pastelovou tonalitou sídlišť a křiklavým kontrastem kýče.Figurativní náměty se tak objevují v dějové interakci s fantaskními monstry v sídlištních reáliích či v prostředí vietnamských obchodů. Šedé postavy plní v jeho malbách úlohu průvodců a zároveň jsou jakýmisi lakmusovými papírky morálních hodnot vztahujících se k současné době. Zhmotnělá monstra pomáhají průvodcům v boji s okolními nástrahami, zároveň ale přejímají formy naučené průvodci. Postupně se přizpůsobují našemu světu a učí se z něj. Na obraz se Baštýř snaží vždy dívat jako na příběhový moment, jenž vytrhl z delšího dějového kontextu. Proto se rovněž zabývá komiksem, který mu umožňuje formu sekvenčního vyprávění.