Odkazy

Studium

2019 Middlesex University London, UK
2018–2019 Kresba, AVU (Jiří Petrbok)
2016–2017 Intermediální konfrontace Jiřího Davida, UMPRUM
2013–2016 Malba 4, AVU (Martin Mainer)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Malířský cyklus, jejž v rámci diplomové práce prezentuji, by měl být chápán jako průřez pohledů a vztahu malého dítěte k pornografii a sexualitě samotné; nebál bych se v tomto případě hovořit o jakémsi momentu zasvěcení do sexuálního života. Cyklus je koncipován do pěti různých, chronologicky seřazených příběhů, které vznikly na základě skutečných událostí spojených s nechtěným i chtěným střetem nezasvěceného dítěte s onou pornografií či samotnou sexualitou. Je zde upřednostňován pohled dítěte s cílem dosáhnout autentičnosti zmíněných příběhů: „Nemaluji vlka, maluji vzpomínku na vlka z dětských let.“

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Budu mít chalupu, řidičák a zbrojní pas, když někdo zkritizuje moji práci, přejedu ho nebo zastřelím. :-)