Odkazy

Studium

2018–2019 Architektura, AVU (Miroslav Šik)
2015–2018 Architektura, AVU (Emil Přikryl)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Můj diplomantský rok byl přepůlen na dvě části: bytový dům a park. Bytový dům na Borodinské vstupuje do střetu. Ambice města a duše vesnice. Prázdný roh využívám jako příležitost, absencí rohu vytvářím piazzetu s platanem. Domy budou dva. Velký a malý. Otáčejí se do piazzety. Věřím, že duch místa lze zachovat opakováním jeho motivů. Vytvářím škvíru. Oba jsou pevné, macaté, omítkové. Modrý a růžový. Pasteloví. Nevyskakuju z řady. Macharovo náměstí není náměstí, ale park plný náletů, obklíčený silnicemi. Srdce zahradní čtvrti. Vytvářím suburbánní městskost, náměstí a zahradu za zdí. Inspirací jsou anglické parky a jejich suburbie. Zeď, plot, cestička, schody, keře a stromy hrají prim.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Nestydět se a být spokojená?