Studium

2016–2019 Kresba, AVU (Jiří Petrbok)
2015–2016 Figurální socha a medaile, AVU (Vojtěch Míča)
2014–2015 Figurální socha a medaile, AVU (Jan Hendrych)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Ve svých obrazech a sochách vytvářím otázky, díky kterým lze získávat stále nové pohledy na dané problematiky. Pracuji hlavně s kontrastem jak v obsahu, tak i ve formě, ten mi umožňuje vytvářet ono napětí, díky kterému mohu stále rozebírat a znovu sestavovat obecně známe představy o dětství a dospělosti, hře a realitě, humoru a tragice, rozumu a pudovosti. Podstatou je získat si nadhled a vlastní postoj.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Ve své práci chci kontinuálně pokračovat a za pět let si ji představuji více prohloubenou do sebe sama.