Studium

2018–2021 Architektura, AVU (Miroslav Šik)
2020 stáž v malířské přípravce
2019 stáž v Architekturbüro Sik AG, Curych
2018 pracovní stáž v Schenker Salvi Weber Architekten ZT GmbH, Vídeň
2016–2018 FA ČVUT (magisterské studium, ateliéry Kuzemenský Synek, Klokočka Zdráhalová, Cikán, Císler Pazdera)
2013–2016 FA ČVUT (bakalářské studium, ateliéry Nacházel Nacházelová, Cikán, Kuzemenský Synek, Císler Pazdera

Popis diplomové práce

Město Sídliště. Veřejný prostor

Zadáním všech pěti diplomantů Ateliéru architektury bylo v obecné rovině Město Sídliště. Společně se rozhodli pracovat na pražském sídlišti v Bohnicích. Jejich záměrem při úpravách bohnického sídliště bylo podpoření urbanistické ideje bydlení v krajině na místo současného trendu primárního zahušťování urbanizovaného území. Pozornost se tak soustředila na místa společenského zájmu, která leží při hlavních cestách lokality a pokrývají základní (dnes nedostatečně fungující) složky života ve městě – bydlení, práci, vzdělávání a volný čas. Výsledkem daného projektu má být prostorový a ideový ansámbl, jenž vyspraví zatím nedokončené město – sídliště Bohnice.

Diplomový projekt Slavomíra Peterky si klade za cíl kultivaci páté fasády města, veřejného prostoru při hlavních komunikacích sídliště Bohnice ve snaze definovat „místo“. Strukturálně je rozdělen do třech kategorií: doprava, stavební činnost a krajina. Každá z nich je reprezentována několika urbánními a architektonickými elementy. Cestou k úpravám je změna využití městských pozemků, prověření a úprava míry zastavěnosti a její modifikace, koncepce dopravy, dopravy v klidu a zevrubné vypracování objektu či objektů a okolního prostranství, které z návrhu vyplývají. Peterkův architektonický projekt nemá dramatickým způsobem měnit charakter daného místa. Má jej doplnit, kontextuálně tvarovat a posilovat specifika místa, ukázat jeho velkorysost a potenciál, vyřešit, z pohledu autora, problematické situace.