Studium

2015–2021 Restaurátorství socha, AVU (Petr Siegl, Jan Kracík)
2011–2014 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová Praha-Žižkov, řezbářství a restaurování nábytku

Popis diplomové práce

Restaurování polychromované kamenné skulptury Ecce homo a architektury z Nové Paky, Restaurování polychromované dřevěné plastiky adorujícího anděla z kláštera Želiv, Restaurování polychromované sádrové plastiky Boxer od Josefa Fraňka, Teoretická práce: Restaurování polychromované dřevěné plastiky

Petr Štalzer je studentem Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských. V prvních třech letech studia na Akademii se zabýval studiem figurální a portrétní plastiky zaměřené na historické výtvarné slohy a také studiem živého modelu. Štalzer se v současnosti specializuje především na restaurování polychromovaných dřevěných, kamenných a sádrových výtvarných děl. Restaurátorský proces se vždy snaží řešit komplexně s ohledem na restaurovaný objekt tak, aby dílu byla zachována historická estetika a jeho hodnota.

Diplomová práce Petra Štalzera se skládá ze čtyř částí. Autor restauroval několik polychromovaných plastik z barokní doby a z počátku 20. století. První z nich byla dřevěná polychromovaná barokní plastika představující adorujícího anděla z kláštera v Želivě. Dále realizoval restaurátorský zásah na trojdílném segmentovém podstavci a soše Ecce homo z červeného pískovce s polychromními vrstvami z Nové Paky pocházející taktéž z období baroka. Poslední restaurovanou sochou v diplomovém ročníku byla sádrová polychromovaná plastika Boxer od sochaře Josefa Fraňka z počátku 20. století. V rámci teoretické části diplomové práce se zabýval petrifikací dřevěného materiálu a časosběrným záznamem z procesu restaurování adorujícího anděla z kláštera v Želivě.