Studium

2017–2023 Malba 4, AVU

Popis diplomové práce

Hasnoucí vzpomínky na světla

#vzpomínky #světla #krajina #dětství #genius loci

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Ve své diplomové práci se Jitka Mikolášková zabývá vzpomínkami z dětství na chalupu a její okolí, kde pozorovala nejrůznější světelné jevy neznámého charakteru. Zajímá ji dualita mezi světlem a temnotou, což interpretuje jako duchovní obraz krajiny a jako paradoxní sepětí strachu a naděje. Na jevy se snaží nahlížet ve vícero rovinách ohledně jejich původu, aby se vyhnula ezoterismu nebo hledání nadpřirozena. Podnětem pro vznik cyklu byla dezinterpretace mnoha vzpomínek, které se za ty roky vytratily a ze kterých zůstalo pouze torzo. Proto se je Jitka prostřednictvím obrazů snaží znovu interpretovat, uchopit a uchovat.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Jitka je malířem, jenž se věnuje zobrazivé malbě. Její práce převážně zahrnuje krajinomalbu s důrazem na atmosféru prostředí, včetně figurativních výjevů jako aktivních účastníků děje, v kontrastu k okolnímu pasivnímu prostředí. Vedle malby ji v současné době zajímá studium geologické a geomorfologické skladby Země, průzkum štol a podzemních částí mezi fortifikačními objekty N-S 73 až N-S 77a.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Prostředí i podmínky jsou vyhovující, avšak diplomovat tak o deset let dřív…

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Pokud by nešlo o obhajobu, nemělo by smysl studovat na vysoké škole. Alternativou by nicméně mohlo být odevzdání teoretické i praktické části diplomové práce, které by odpovídaly vlastnímu výběru anebo individuálnímu zadání. Práce by pak byly ohodnoceny komisí složenou z teoretiků, pedagogů a externistů z daného oboru. Po úspěšném složení zkoušek by následovala kolektivní výstava ve Veletržním paláci nebo na Marsu.