Odkazy

Studium

2017–2020 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský)
2018–2019 KABK Den Haag
2013–2017 FUD UJEP Ústí nad Labem, Performance (J. Kovanda)
2016–2017 LUCA Brussel

Popis diplomové práce

Instalace Jiřího Pitrmuce se skládá z obrazů, kreseb a objektů, jejichž formy a náměty korespondují s hravou lehkostí, s jakou je rozmisťuje ve výstavním prostoru. Proměňuje ho v jednu velkou scénu, kde se hlavním protagonistou stává sám divák. V souvislosti se svou tvorbou autor používá termín „groteska“. Nonsens, absurdita a grotesknost, které dokáží rozlomit konvenční realitu novou, nečekanou perspektivou, kdysi představovaly jedny z důležitých výrazových prostředků avantgardy. Podobně je tomu s dětskou tvorbou, která – vedle umění přírodních národů a art brut – patří k triádě důležitých zdrojů moderní senzibility. Diplomovou práci Jiřího Pitrmuce tak můžeme vnímat jako průzkum potenciálu obou fenoménů v dnešní době.