Studium

2015–2018 Figurální socha a medaile, AVU (Vojtěch Míča)
2017 MA Visual Arts Studio, Middlesex University London, Velká Británie
2012–2015 Socha 2, AVU (Jindřich Zeithamml)
2013–2014 Visual Arts Studio, Libera Accademia di Belle Arti Firenze, Florencie, Itálie

Popis diplomové práce

V reakci na současné kulturní a sociální dění používám média figurální plastiky, kterou zasazuji do ikonografických kontextů jako reminiscenci na sym­bolické až archetypální vyobrazení. Vycházím z klasických, pro Evropu tedy především křesťanských a před­křesťanských témat. ve své práci vědomě čerpám z „kořenů“ západní kultury, které přenáším do podoby psychoanalytického portrétu post­moderního člověka. Zabývám se otázkou identity, již současnost připravila o tajemství a soukromí. V nemožnosti vidět pravou tvář věcí se generuje zajímavý psychologický fenomén, kterým je naše mnohdy apatická reakce na zprávy o tragických událostech ve světě. Dále mne zajímá fenomén tzv. mediálních „Avatarů“, kteří se stávají prostředníkem a zároveň nástrojem pro odosobnělost lidského kontaktu. Své plastiky narušuji současným vizuálním prvkem, čímž nabourávám jejich klasickou formu, stávající se tak znepokojivou, na první pohled prvoplánovou. u použitých artefaktů má důležitou roli nejen jejich význam, ale i estetická hodnota v kompozici figur. Má práce zbavená kontextu a výkladu je díky kombinaci inspirace klasickým sochařstvím (např. Michelangelo, Rodin) a současnými figurálními umělci (např. Marc Quinn, Banksy) formálním pokračováním tradice západního sochařství. Za pomoci obsahu, kontextu vzniku a umístění soch se snažím tuto tradici uplatnit, aniž by byla zbavena své autenticity a duchovního obsahu.