Studium

2019–2022 Malba 1, AVU (Robert Šalanda, Lukáš Machalický)
2019 stáž Australské národní univerzitě v Canbeře, Ateliér malby, skla, textilu a keramiky
2016–2019 Socha 1, AVU (Lukáš Rittstein)

Popis diplomové práce

… a tak opouštím motory a místo toho se pouštím do lesa, který je chladný, ale ne zas tak tolik, a je tam ticho, a jednou za čas zařvu, ale slyším to jen já. -

Čistý poznatek samotného naplnění. Při poznávání vzniká určitá hodnota vlastností. Hodnota, která se stává něčím, co jedinec dlouho drží. Je to individuální hodnota, jež je součástí procesu zkoumání. Procesu přijímání podmínek vědomí, podmínek prostředí, podmínek, ve kterých se ocitáme, podmínek, které si okolo sebe vytváříme. Umělec zde rozumí určitým jevům, které jsou mu vlastní, a umožňuje ostatním svou tvorbou je pochopit.

O malbě vyjetým olejem uvažuji jako o objektu. I když je to akt malby, jako celek se pro mě po dokončení stává jedním objektem. Malba je zde jako něco, co se stále proměňuje a nikdy nevysychá. V umění se nemění objekt našeho pozorování, ale náš pohled na něj. Zde se mění malba i náš pohled. Proměnlivost jako taková je přirozená, přírodní, světská. Maluji zde mraky, které jsou proměnlivou masou. Když maluji mraky, v daný moment už nejsou anebo jsou už dávno někde jinde, a tak je podle mě nelze namalovat. Je to tedy proces zkoumání exaktního jen pro určitý stanovený čas a našich schopností to zaznamenávat v daném čase. Z procesu fascinace masou se v daný moment stává fascinace vyjadřováním skrze zvolené formy. Dochází ke světící sklizni a momentu „být naplněn“. Předmětem v díle se stává sama matrice. Pro mě zde jde o zvolenou formu přirozenou pro mé prostředí.

Všechno, co se dá vyjádřit malbou, je lepší vyjádřit malbou. Socha v pravém smyslu je to, co se dá vyjádřit jen sochou. Nastává zde porozumění tomu najít, co se nedá vyjádřit jiným způsobem. Socha samostojná je ta, která vede v úvrať. U strojů jsou dvě úvratě, horní a dolní, je to krajní bod dráhy pístu. I motorová součástka je formou různých částí. I když to mohou být pevné body určené v základu, které se zdánlivě nemění, jejich přirozené jemné nuance nebo vliv změn prostředí či času utvářejí jejich přirozenou změnu – proměnlivost. Jde mi o zachycení změn dané masy uložené v součástkách. Což je velmi květnaté. Je to jakési zkoumání momentu, chvíle, pro danou jednotlivou skutečnost vyrobeného motoru. Skutečnost, jež se proměňuje a sama v sobě mění a pomíjí.