Studium

2012–2018 Intermédia 3, AVU (Tomáš Vaněk)
2017 Intermedia Department, Hungarian Academy of Fine Arts, Budapešť, Maďarsko
2014 Grafika 2, AVU (Vladimír Kokolia)

Popis diplomové práce

Na počátku studia jsem se inspirovala konceptuálním uměním sedmdesátých let, především českým akčním uměním. Od prvního ročníku pro mě byla důležitá tělesnost a časovost. Postupně jsem začala vnímat jako čím dál důležitější intuitivní složku díla. Díky zaměření na vlastní intuici jsem okusila, že tvorba pro mě může být způsobem jak být v kontaktu se sebou samou. Jak říká moje oblíbená filozofka Anna Hogenová, „žít ze svého pramene“. Věřím, že když je tvůrce sám k sobě plně otevřený, může se vlastně jen tak mimochodem dotýkat i obecnějších rovin věcí a být tak sdělný pro publikum. Domovění je o křehkosti zabydlování se. Impulzem k tvorbě byla zaklíněnost v nešťastné rodinné události, tvorbou se z ní snažím najít cestu ven. Opět zde hraje hlavní roli tělesnost. Aktuální je pro mě v souvislosti s prací myšlenka Martina Heideggera, že nám jako smrtelným není dáno dorazit do skutečného domova, že se musíme stále učit bydlet.