Odkazy

Studium

2016–2019 Socha 1, AVU (Lukáš Rittstein)
2018 Indonesian Institute of the Arts, Yogyakarta, Indonésie
2015 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský)
2013–2014 Ateliér monumentální tvorby / Škola Jiřího Příhody

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Ve své práci se zaměřuji na hledání rovnováhy a harmonie v dnešní disharmonické době. Jde o hledání nejuspořádanějšího stavu v zakřivení časoprostoru, toho, co vnímám jako teď a tady. Zároveň pracuji se symboly, které se objevují napříč uměním, a stavím je do novodobých konstelací. Deformuji, překrucuji, rozehrávám mezi nimi vlastní hru a dávám je do kontextu nejen současné doby, ale i mé osobní mytologie.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Nerada mluvím o svých plánech dopředu, dokud nejsou realizovány. Mám potom pocit, že jim to ubírá na energii a vývoji ke zdárnému dokončení. Doufám, že projekty, které jsou teď v plenkách, budou do pěti let stále gradovat a začnou žít svým plnohodnotným životem a že mě práce bude stále bavit a posouvat kupředu. Co se týče mého osobního života, pokládám jej za šťastný a spokojený a nevidím důvod, proč by se to mělo měnit. Ovšem pokud by se něco změnilo, sochařství mě naučilo, že vše se dá zaretušovat či použít záložní plán.