Odkazy

Studium

2023–2024 Kresba, AVU (Alice Nikitinová,  Matěj Smetana)
2018–2023 Kresba, AVU (Jiří Petrbok,  Martin Gerboc)

Popis diplomové práce

Cesta ušlapaná

Diplomová práce s názvem Cesta ušlapaná zkoumá téma sebereflexe a osobního růstu. Ten je zde reprezentován postavou Putovníka, který postupně odhaluje svou vlastní identitu a směřování. Pro Terezu Frindovou je toto téma spojeno s otázkou osobní svobody v kolektivním světě i hledáním ideální cesty ke vnitřně řízenému vzdělání a žití. Snaží se tak propojit osobní zkušenosti s širšími koncepty, jako je touha po svobodě a svobodném rozhodování.

Autorka se zaměřuje na proces tvorby, který je pro ni důležitější než samotný výsledek. Témata člověčenství, jako je domov, láska a svoboda, jsou jako pružné nitě, které se prolínají v abstraktním vesmíru, kde každá událost vytváří nové možnosti pro interpretaci. Autorka v roli konstruktéra cesty vědomě přeformulovává svou paměť, aby vytvořila prostor, kde se setkávají zdánlivě zapomenuté symboly a vizuální fragmenty z dětství s aktuálními vjemy a dojmy.

Název práce Cesta ušlapaná odkazuje k motivům, s nimiž autorka kontinuálně pracuje v intencích introspektivních poznámek.