Studium

2019–2023 Intermédia 2, AVU
2013–2017 Fakulta umění Technické univerzity v Košicích, Slovensko, Ateliér současného obrazu

Popis diplomové práce

Plochost a mizení

#plochost #nádoba #logistika #práce #mizení

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Při vytváření objektů často pracujeme s konkrétním obrazem či metaforou, obvykle je vstupním bodem nástroj a jeho využití v určité situaci. V případě diplomové práce je sjednocujícím nástrojem přepravní nádoba a motivem nejspíš stohování.

Když myslíme na Ursulu K. Le Guin, můžeme o nádobě uvažovat jako o prvním kulturním zařízení, ale také jako o způsobu, jak se vzepřít lineárnímu techno-heroickému módu vyprávění. Využívat tašku, koš či nosič k vytváření různých příběhů každodenních věcí.

Když myslíme na přepravní nádobu ve formě lodního kontejneru, můžeme si představovat, jak se země zplošťuje, podléhá neustálému vyhlazování, na jehož koncích se často nachází dokovací stanice. Na její druhé straně, za plechovou obálkou logistické haly, jsou tak nějak ukryti zaměstnanci Amazonu, kterým se dnes také říká sběrači (pickeři), ale místo koše na ovoce jsou vybaveni nekonečnou sérií zdánlivě nesmyslných každodenních úkonů.

Když si představíme tašku jako termoizolační box plněný pokrmy všeho druhu, můžeme myslet na všechnu tu málo placenou práci a na veškerý čas, kterého se musejí lidé vzdát, jen aby mohli někde bydlet.

Při tom, jak vytváříme objekty přepravních nádob, uvažujeme o vztahu objektu a aktivity, reality a modelu, ale také o vytváření věcí bez užitku. Součastí diplomové instalace bude několik předchozích sérií, objekty, které v nich chyběly, nebo druhá verze těch stávajících. Neustálým vracením se k předchozím věcem možná získáme trochu soustředěného času navíc.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Kromě diplomky pracujeme na dvou jiných výstavně-architektonických projektech, vyrábíme dílo do veřejného prostoru na Slovensku a připravujeme vizuály pro galerie. K tomu pravidelně pracujeme jako instalační technici, v poslední době také vyrábíme nábytek a jiné užitkové věci.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

I když nás každá z aktuálních prací těší, v ideální situaci bychom jich nepotřebovali tolik najednou. Naše pozornost se tak neustále tříští. Bylo by krásné mít alespoň tři měsíce na soustředěnou práci.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Letními prázdninami.