Odkazy

Studium

2018–2019 Malba 3, AVU (Josef Bolf)
2018 Universidad Complutense de Madrid, Španělsko
2013–2018 Malba 3, AVU (Michael Rittstein)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Afektivní krajiny se zabývají záznamem energie pohybu těla v daném okamžiku. Obrazy v sobě nesou znaky performativní, gestické malby, pro niž je typický emotivní, nekontrolovaný způsob práce. K tomuto postupu vedla cesta skrze zkoumání tématu krajiny a její subtilní složky, což se projevovalo hledáním malířské formy, jež by zhmotnila pomíjivý okamžik a osobní zkušenost autora v krajině. Zřejmé je to například na opakování jednoho motivu, kde se snaha zachytit utkvělý moment střídá se zájmem o samotný proces tvorby spojený s pohybem a energií těla. Dále by se daly Afektivní krajiny popsat jako analyticko-kritická forma hledání přístupu nejen k tvorbě, ale i k sobě samému.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Je jisté, že něco končí a něco nového začíná. Snažím se myslet pozitivně a jsem připravena jít si za tím, co si přeji, ať už bude cesta trnitá, nebo pohodlná. Vnímám, že aby byl člověk šťastný, měl by dělat to, co ho naplňuje. A tak, pokud mi to vyjde, neměla by se doba za pět let příliš lišit od mých dnešních dnů trávených v ateliéru, při práci na nových projektech a v okruhu lidí tvořících a zajímajících se o dění na výtvarné scéně.