Studium

2017–2018 Malba 3, AVU (Michael Rittstein)
2016–2017 Grafika 2, AVU (Vladimír Kokolia)
2015–2016 Intermédia 1, AVU (Milena Dopitová)
2015 Erasmus+ Lesoochranárské zoskupenie VLK, Tulčík, Slovensko
2014–2015 Malba 3, AVU (Michael Rittstein)
2012–2014 Intermédia 1, AVU (Milan Knížák)

Popis diplomové práce

Člověk jako součást životního prostředí a krajina jako součást vlastního já. Absence dramatu jedince střídá drama environmentálního žalu, samoty a přítomnosti monokultury. Hledání východisek výtvarných, ale i společenských a ekologických prostřednictvím krajinomalby, objektu, instalace, performance, happeningu nebo ekologického aktivismu. Mezioborový přístup jako odpověď na monokulturní jednání a jeho důsledky nejen v krajině, ale také uvnitř nás samotných.