Studium

2017–2020 Intermédia 3, AVU (Tomáš Vaněk)
2014–2017 FU OU Ostrava, Intermédia (Petr Lysáček)

Popis diplomové práce

Tereza Misiarzová se obvykle zabývá instalacemi pomíjivého charakteru a akcemi pro malý počet diváků nebo zcela soukromé povahy, které pak šíří prostřednictvím dokumentace. Tématem její diplomové práce je vypuknutí tzv. koronavirové pandemie. Východiskem se stalo všeobecné přesvědčení, že pro rychlé potlačení nemoci by bylo nejlepší, kdyby se všichni na nějakou dobu hermeticky uzavřeli doma. Proto se rozhodla vykonávat všechny své oblíbené aktivity, za normálních okolností vykonávané venku, uvnitř vlastního bytu, který na to přirozeně není vůbec vhodný. Přestože zobrazené situace mají víceméně absurdní nádech, autorka ve své práci postihla zkušenost sdílenou všemi, kdo se dlouhou nedobrovolnou izolaci pokoušeli přežít tak, že se i v omezených možnostech snažili simulovat „normální“ život.