Studium

2012–2018 Intermédia 3, AVU (Tomáš Vaněk)
2017 Ateliér postkonceptuální fotografie, prof. Jiří Thýn, FAMU

Popis diplomové práce

V projektu Obrazy bez dovolení skrze okna sbírám životní okamžiky činžovních domů velkoměsta. Snímky překreslím, zarámuji a pošlu zpátky.

V mé práci se vyskytují mechanismy dívání se, jejichž atributy jsou vpád, zatajování identity, vcítění se, až po distribuci uměleckého díla. Performativní charakter a veškeré počínání v nastavených situacích se často střetává s možnostmi mého selhání.